Välkommen till SPRÅKSERVICE Ingela Dellby

Vi översätter och granskar texter på engelska och svenska och översätter från franska till svenska.

Exempel på arbeten:
Akademiska texter som artiklar, avhandlingar, projektansökningar, presentationer, undersökningar, frågeformulär och journaler, främst inom teknik och medicin, ofta för publicering i internationella tidskrifter. Företagstexter som produktblad, företagspresentationer, tex inför försäljning eller för hemsidor, avtal, manualer och projektansökningar, bouppteckningar och meritförteckningar.

Språkservice erbjuder också språkträning i engelska, franska och svenska, individuellt eller i grupp, tex presentationsteknik. Allmän förbättring av språket eller specialträning i vissa färdigheter eller inför speciella uppgifter som föredrag och presentationer, säljsituationer, platsansökan eller nya arbetsuppgifter. Språkservice ger också on-linesupport med genomläsning och korrigering av svenska och engelska texter.

Språkservice förmedlar också kurser för ungdomar och vuxna vid engelska språkföretag av mycket hög kvalitet i Canterbury och Cambridge.

Språkservice startade 1980 och har sedan dess hjälpt till att lösa allehanda Språkproblem som löpande uppdrag att ganska alla utgående texter från en uppdragsgivare till latinska sentenser för tatuering.