Kunder

Hälsohögskolan i Jönköping
Högskolan i Gävle
Högskolan Väst
Linköpings universitet
Luleå tekniska universitet
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Pars Plåtgruppen AB
Stockholms universitet
Tielman Sweden AB
TorpheimergruppenA
Karlstads universitet