Information

Språkservice drivs sedan 1980 av Ingela Dellby, översättare och språktränare, fil.kand och fil.mag i bl.a. engelska, franska, nordiska språk och kulturgeografi, medförfattare till lärobokspaketet Time for English; under ett tjugotal år ledare för doktorandkurser i presentationsteknik på engelska vid Linköpings Universitet.

Medlem i Sveriges Facköversättares Förbund www.sfoe.se Medlem i nätverket Näringen i Linköping och i Delta Kappa Gamma International, My Chapter www.deltakappagamma.se